Algemene voorwaarden

Betalingen & Afspraken

1.1
Bij de eerste kennismaking zal een (kort) intakegesprek worden gehouden. Bij twijfel over een contra indicatie kan ik besluiten de massage niet uit te voeren of de behandeling te wijzigen. Heeft u enige twijfel of u wel een massage mag ondergaan neem dan eerst voor alle zekerheid contact op met uw huisarts.

1.2
De behandelingen dienen na de behandeling contant of per pin transactie te worden betaald. Op verzoek kunt u ook vooraf een factuur ontvangen als u de behandeling vooraf wilt betalen. Dit bijvoorbeeld als u de behandeling voor een ander als verrassing /cadeau reserveert.

1.3
Een gemaakte afspraak/behandeling moet minimaal 24 uur van te voren afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan ben ik helaas genoodzaakt u het behandeltarief voor 50% te factureren. Ook als u zonder afmelding niet verschijnt op de afspraak wordt de afspraak in rekening gebracht. Er wordt pas weer een nieuwe afspraak gemaakt na betaling van de factuur.

1.4

Vrijrijck Massage is onderdeel van Ocram Natuurproducten, ingeschreven bij de KVK onder nummer 08149578.

btw-indentificatienummer: NL001383004B77
Bankgevens: NL32KNAB0254903592 t.n.v. Ocram Natuurproducten o.v.v. het factuurnummer.

1.5
Facturen dienen betaald te worden binnen 7 dagen na factuurdatum.

1.6
Vrijrijck Massage / Massagepraktijk Marco is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het behandelen of de gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet door de cliënt genoemde symptomen, blessures of aandoeningen die eigenlijk een behandeling van een arts, fysiotherapeut of hulpverlener vereisen. Alle behandelingen die worden aangeboden zijn geen medische behandelingen. Alle behandelingen zijn voor rust en ontspanning. Indien u zich laat behandelen, bij Vrijrijck Massage is dit geheel op eigen risico.